Konferencja jubileuszowa

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Zaproszenie

25-26.10.2018 KRAKÓW

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Dwie dekady istnienia naszego Instytutu to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym. Chcemy, żeby nasza jubileuszowa konferencja dokumentowała te przemiany i wskazywała kierunki rozwoju mediów w przyszłości.

Rozpoczniemy ją od dyskusji panelowej na niezwykle ważny temat: przyszłość prasy oraz ewolucja prasoznawstwa w związku z przemianami społecznej i kulturalnej pozycji mediów drukowanych. Jednak nie zawężamy tematyki konferencji jedynie do prasy – interesują nas także telewizja, radio, nowe media i „nowe” nowe media. Nie chcemy też ograniczać rozmowy do tematów związanych z dziennikarstwem. Uważamy, że obszar komunikacji społecznej tworzą też kształtowanie opinii publicznej i wizerunku, reklama i promocja, edukacja, rozrywka i sztuka.

Obrady konferencji odbywać się będą w obrębie pięciu sesji tematycznych: media i sfera publiczna; media, polityka i społeczeństwo obywatelskie; media i kultura; język i obraz w mediach; transformacja mediów (historia, system, zarządzanie).

Do wystąpień zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy zechcą opisać i przeanalizować bieżące zjawiska w tych obszarach (ich szczegółowy opis odnajdą Państwo w załączniku), jak i chętnych do refleksji nad nowymi fenomenami, dyskursami, technologiami komunikacyjnymi.

Zapraszamy do Krakowa w październiku!

Program ramowy

25.10

czwartek


 • 11:00-13:00

  uroczystość z okazji XX-lecia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Collegium Novum, ul. Gołębia 24
 • 14:00-15:00

  rejestracja, budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4
 • 15:15

  otwarcie konferencji
 • 15:15-17:15

  dyskusja panelowa: Czy prasa przetrwa? Od prasoznawstwa do medioznawstwa
 • 17:15-17:30

  przerwa kawowa
 • 17:30-19:00

  panele dyskusyjne
 • 19:00

  uroczysta kolacja

26.10

piątek


 • 9:00-10:30

  panele z referatami i dyskusją
 • 10:30-11:00

  przerwa kawowa
 • 11:00-12:30

  panele z referatami i dyskusją
 • 12:30-13:00

  przerwa kawowa
 • 13:00-14:30

  panele z referatami i dyskusją
 • 14:30-15:30

  lunch
 • 15:30-17:00

  panele z referatami i dyskusją
 • 17:00-17:30

  przerwa kawowa
 • 18:00-19:00

  dyskusja panelowa z udziałem absolwentów IDMiKS
 • 20:00

  spotkanie przyjaciół IDMiKS, Willa Decjusza, 28 Lipca 1943 17a

Sesje

 • MEDIA I SFERA PUBLICZNA

  Myślą przewodnią sesji i wchodzących w jej skład paneli tematycznych jest możliwie szerokie przedstawienia tematu sfery publicznej z perspektywy medioznawczej.

  Panele

  1. Media a opinia publiczna
  2. Media a europejska sfera publiczna
  3. Rola mediów i dziennikarzy w kształtowaniu sfery publicznej

  Szczegóły sesji

 • MEDIA, POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

  Tematem przewodnim sesji jest złożoność relacji mediów i polityki w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Interesują nas wystąpienia dotyczące roli, jaką w procesie komunikacji politycznej i w dialogu obywatelskim odgrywają media oraz metodologia badań medioznawczych, stosowana w tych obszarach badawczych.

  Panele

  1. Dialog obywatelski
  2. Komunikacja, mediatyzacja, wybory
  3. Populizm

  Szczegóły sesji

 • MEDIA I KULTURA

  Tematem przewodnim sesji są obserwowane wielopłaszczyznowe zmiany zachodzące w obszarze dziennikarstwa, mediów i kultury.

  Panele

  1. Literatura a dziennikarstwo. Sztuka nowych mediów, dziennikarskie formy transmedialne
  2. Gatunki dziennikarskie w XX i XXI wieku: ewolucja czy rewolucja?
  3. Telewizja na rozdrożu. Między prymitywną rozrywką i produkcją jakościową
  4. Nowe media, konwergencja i kultura partycypacji

  Szczegóły sesji

 • JĘZYK I OBRAZ W MEDIACH

  Sesja poświęcona będzie wielowymiarowym badaniom nad przekazami językowymi i ikonicznymi we współczesnych przestrzeniach medialnych.

  Panele

  1. Język, tekst, dyskurs w komunikowaniu publicznym
  2. Komunikacja wizualna w mediach
  3. Multimedialne i wielomodalne strumienie przekazów jako ustrukturyzowane „opowieści o świecie” (trans)medialne narracje o rzeczywistości

  Szczegóły sesji

 • TRANSFORMACJA MEDIÓW

  Historia, system, zarządzanie.
  Sesja poświęcona zostanie rozważaniom na temat zmian w obszarze funkcjonowania mediów jakie towarzyszyły transformacji społecznej i politycznej Polski po 1989 roku.

  Panele

  1. Kapitał zagraniczny w polskich mediach – bilans zysków i strat ostatniego ćwierćwiecza
  2. Prawne aspekty funkcjonowania mediów. Transformacja prawa w normy pozaprawne w mediach
  3. Media. Władza. Algorytmy
  4. Big data i dziennikarstwo danych (data journalism) a wyzwania współczesnego medioznawstwa w Polsce i na świecie
  5. Marketing mediów – marketing produktów medialnych. Od  analogowych narzędzi do zdigitalizowanego środowiska

  Szczegóły sesji

Terminy

 • 2.04-31.05

  rejestracja elektroniczna
 • 7.06

  informacja zwrotna o akceptacji referatów
 • 8-22.06

  przesyłanie opłat konferencyjnych
 • 30.06

  opublikowanie programu konferencji
 • 25-26.10

  konferencja
 • do 30.11

  nadsyłanie artykułów

Lokalizacja

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Opłaty

 • opłata konferencyjna wynosi 390 zł
 • udział w panelach dyskusyjnych w charakterze słuchacza
  jest BEZPŁATNY
 • opłata dla członków PTKS wynosi 350 zł

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • możliwość wygłoszenia referatu
 • możliwość publikacji artykułu (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych), trzy najlepsze artykuły zostaną opublikowane w “Zeszytach Prasoznawczych”, pozostałe w czasopiśmie naukowym “Com.press” lub pracy zbiorowej
 • poczęstunek podczas konferencji (przerwy kawowe, uroczysta kolacja, obiad
 • materiały konferencyjne (teczka konferencyjna, program konferencji, notes, smycz, identyfikator, ekologiczna torba)
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Patronat naukowy

Partnerzy medialni

  Kontakt

  Sekretarz konferencji

  Małgorzata Chęcińska-Głazik

  tel. +48 12 664 55 33
  pon-pt 8:00-16:00

  sprawy finansowe

  Anna Harnik

  tel. +48 12 664 55 29
  pon-pt 7:30-15:30

  Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

  dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

  tel. +48 512 446 405

  EMAIL

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej