Konferencja jubileuszowa

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

25-26.10.2018 KRAKÓW

SESJA 5

TRANSFORMACJA MEDIÓW

HISTORIA, SYSTEM, ZARZĄDZANIE

Sesja poświęcona zostanie przede wszystkim rozważaniom na temat zmian w obszarze funkcjonowania mediów jakie  towarzyszyły transformacji społecznej i politycznej Polski po 1989 roku.

Panel 1 Kapitał zagraniczny w polskich mediach – bilans zysków i strat ostatniego ćwierćwiecza dotyczyć będzie kapitału zagranicznego w polskich mediach, który jest tematem nośnym, budzącym gorące emocje w kręgach naukowych, publicystyce i wśród polityków różnych opcji. Pod koniec trzeciej dekady obecności tzw. kapitału obcego na polskim rynku mediów pora jest podsumować sytuację. Czekamy na wystąpienia dotyczące stopnia koncentracji polskiego rynku medialnego (czy stanowi ona zagrożenie dla pluralizmu mediów?) i zagranicznych koncernów medialnych, ew. zagrożeń wartości duchowych i kultury narodowej, relacji między wydawcami i nadawcami rodzimymi a tymi reprezentującymi kapitał obcy, a także doświadczeń wybranych krajów europejskich.

W panelu 2 Prawne aspekty funkcjonowania mediów. Transformacja prawa w normy pozaprawne w mediach analizowane będą prawne aspekty funkcjonowania mediów, w tym zagadnienia dotyczące zmian charakteru regulacji odnoszących się do mediów, takie jak np. zwiększenie roli soft law (prawa miękkiego) i zastępowania przez niego w wielu obszarach hard law (prawa twardego), czyli prawa stanowionego. Interesuje nas także coraz ściślejsze powiązanie regulacji treści z regulacjami dotyczącymi zagadnień technicznych wymuszające zwiększenie roli  norm programowych oraz różnorodnych instrumentów pozaprawnych (w szczególności norm technicznych), jak również rozbudowanie uwarunkowań prawnych i pozaprawnych dostępu do informacji przez dziennikarza oraz ograniczeń w tym zakresie w szczególności poprzez szeroką regulację tajemnic prawnie (ustawowo) chronionych.

Panel 3 Media. Władza. Algorytmy dotyczyć będzie władzy algorytmów, które coraz wyraźniej determinują naszą codzienność, wpływają na sposoby postrzegania i rozumienia rzeczywistości, w konsekwencji oddziałując na nasze wybory i decyzje. Interesują nas wystąpienia ogniskujące się wokół medialnych, społecznych i kulturowych konsekwencji algorytmizacji, jej wpływu na przemysły medialne, mechanizmy prezentowania treści, a także zagadnienia związane z robot journalism, czy rolą nie-ludzkich aktorów w życiu społecznym.

Panel 4 Współczesne media jako wyzwanie współczesnego medioznawstwa poświęcony będzie wyzwaniom, jakie przed współczesnym medioznawstwem stawia niezwykle dynamiczny i szybki rozwój samych mediów. Panel ma na celu ukazanie nowych metod i koncepcji badawczych, pojawiających w obszarze nauk o mediach, a także wyników badań, uwzględniających specyfikę współczesnych technologii komunikacyjnych.

Panel 5 Marketing mediów – marketing produktów medialnych. Od analogowych narzędzi do zdygitalizowanego środowiska będzie poświęcony marketingowi mediów i produktów medialnych. Czekamy na wystąpienia dotyczące strategii i kanałów promocji mediów.

 

Program szczegółowy

czwartek, 25.10, 17:15

Prowadzący: dr hab. Ryszard Filas
Dyskutant: dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KAFM

Panel 1. Kapitał zagraniczny w polskich mediach – bilans zysków i strat ostatniego ćwierćwiecza

 1. Problem własności rosyjskich mediów po 1991 roku

  dr hab. Marian Gierula, Uniwersytet Śląski

 2. Ograniczenia kapitałowe we francuskim systemie medialnym

  dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski

 3. Transformacja funkcjonowania lokalnych mediów na przykładzie "Dziennika Bałtyckiego", Radia i Telewizji Gdańsk (1989-2015)

  dr Jacek Wojsław, Uniwersytet Gdański

 4. Współpraca regionalnych/lokalnych wydawców prasowych jako przykład internacjonalizacji mediów

  dr Paulina Olechowska, Uniwersytet Szczeciński

 5. Zagraniczni wydawcy polskiej prasy dla kobiet i młodzieży – zagrożeniem dla polskich rodzin?

  dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

piątek, 26.10, 09:00

Prowadzący: dr hab. Beata Klimkiewicz
Dyskutant: prof. dr hab. Ewa Nowińska

Panel 2. Prawne i gospodarcze aspekty funkcjonowania mediów

 1. Znaczenie informacji o personaliach podejrzanego i oskarżonego dla publicznej debaty

  dr Maria Łoszewska-Ołowska, Uniwersytet Warszawski

 2. Udział mediów w gospodarce

  dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 3. Transformacja prawa w normy pozaprawne w mediach

  dr Bogdan Fischer , Uniwersytet Jagiellonski

 4. ZWOLNIENIE DZIENNIKARZA OD OBOWIĄZKU ZACHOWANIA TAJEMNICY DZIENNIKARSKIEJ – ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

  mgr Elin Zofia Kamińska , Uniwersytet Jagieloński

 5. Etapy instytucjonalizacji narzędzi samoregulacyjnych w systemach medialnych

  dr Paweł Urbaniak, Uniwersytet Wrocławski

piątek, 26.10, 11:00

Prowadzący: dr hab. Maria Nowina Konopka
Dyskutant: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

Panel 3. Media. Władza. Algorytmy

 1. „Od Edwarda Snowdena do Christophera Wylie'go – oblicza whistleblowingu drugiej generacji”

  dr Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 2. Astroturfing w mediach społecznościowych, czyli jak tworzone są sztuczne ruchy oddolne. Przegląd metod badawczych

  mgr Katarzyna Lorenc, Uniwersytet Jagielloński

 3. Medialny obraz terroryzmu i terrorysty na przykładzie publikacji w tygodniku Polityka

  dr Karolina Lachowska, Uniwersytet Wrocławski

 4. KWANTYFIKACJA RZECZYWISTOŚCI. O NIEZNOŚNYM IMPERATYWIE POLICZALNOŚCI WSZYSTKIEGO

  dr hab. Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński

 5. YouTube a dzieci - w pułapce automatyzmu i algorytmów

  mgr Magdalena Litman, Uniwersytet Jagielloński

piątek, 26.10, 13:30

Prowadzący: dr Paweł Płaneta
Dyskutant: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

Panel 4. Współczesne media jako wyzwanie współczesnego medioznawstwa

 1. Efekt „odwróconej” agendy? Reverse agenda-setting w środowisku online i offline

  dr hab. Ewa Nowak-Teter, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 2. Świat dziennikarski i prasoznawczy w II Rzeczpospolitej – symbioza, korelacje, współpraca

  dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 3. Paranaukowe czy popularnonaukowe?

  dr Judyta Perczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 4. Polacy a implementacja technologii poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na okładkach drukowanych magazynów ilustrowanych

  dr Anna Jupowicz-Ginalska, Uniwersytet Warszawski

 5. Portale oceniające lekarzy jako przestrzeń komunikacyjna w medialnym dyskursie medycznym

  dr Karolina Waliszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

piątek, 26.10, 15:30

Prowadzący: dr Teresa Sławińska
Dyskutant: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Panel 5. Marketing mediów – marketing produktów medialnych. Od analogowych narzędzi do zdygitalizowanego środowiska

 1. Przeobrażenia na rynku reklamy medialnej w Niemczech

  dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 2. Marketing produktów medialnych- zmiana filozofii promocji w erze cyfrowej

  dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia , Uniwersytet Jagielloński

 3. Strategie marketingowe mediów katolickich w Polsce

  dr Sebastian Musioł, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 4. Raport z badań stygmatyzacji medialnej public relations. Omówienie projektu „PR. Bez komentarza”

  dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski

 5. Metody skutecznej perswazji w komunikowaniu promocyjno-wizerunkowym na przykładzie kampanii crossmedialnych

  dr Klaudia Cymanow-Sosin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Patronat naukowy

Partner edukacyjny

Willa Decjusza

Partnerzy wydarzenia

Willa Decjusza
Bankowcy dla Edukacji

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 8:00-16:00

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

tel. +48 512 446 405

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej