Konferencja jubileuszowa

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

25-26.10.2018 KRAKÓW

SESJA 5

TRANSFORMACJA MEDIÓW

HISTORIA, SYSTEM, ZARZĄDZANIE

Sesja poświęcona zostanie przede wszystkim rozważaniom na temat zmian w obszarze funkcjonowania mediów jakie  towarzyszyły transformacji społecznej i politycznej Polski po 1989 roku.

Panel 1 Kapitał zagraniczny w polskich mediach – bilans zysków i strat ostatniego ćwierćwiecza dotyczyć będzie kapitału zagranicznego w polskich mediach, który jest tematem nośnym, budzącym gorące emocje w kręgach naukowych, publicystyce i wśród polityków różnych opcji. Pod koniec trzeciej dekady obecności tzw. kapitału obcego na polskim rynku mediów pora jest podsumować sytuację. Czekamy na wystąpienia dotyczące stopnia koncentracji polskiego rynku medialnego (czy stanowi ona zagrożenie dla pluralizmu mediów?) i zagranicznych koncernów medialnych, ew. zagrożeń wartości duchowych i kultury narodowej, relacji między wydawcami i nadawcami rodzimymi a tymi reprezentującymi kapitał obcy, a także doświadczeń wybranych krajów europejskich.

W panelu 2 Prawne aspekty funkcjonowania mediów. Transformacja prawa w normy pozaprawne w mediach analizowane będą prawne aspekty funkcjonowania mediów, w tym zagadnienia dotyczące zmian charakteru regulacji odnoszących się do mediów, takie jak np. zwiększenie roli soft law (prawa miękkiego) i zastępowania przez niego w wielu obszarach hard law (prawa twardego), czyli prawa stanowionego. Interesuje nas także coraz ściślejsze powiązanie regulacji treści z regulacjami dotyczącymi zagadnień technicznych wymuszające zwiększenie roli  norm programowych oraz różnorodnych instrumentów pozaprawnych (w szczególności norm technicznych), jak również rozbudowanie uwarunkowań prawnych i pozaprawnych dostępu do informacji przez dziennikarza oraz ograniczeń w tym zakresie w szczególności poprzez szeroką regulację tajemnic prawnie (ustawowo) chronionych.

Panel 3 Media. Władza. Algorytmy dotyczyć będzie władzy algorytmów, które coraz wyraźniej determinują naszą codzienność, wpływają na sposoby postrzegania i rozumienia rzeczywistości, w konsekwencji oddziałując na nasze wybory i decyzje. Interesują nas wystąpienia ogniskujące się wokół medialnych, społecznych i kulturowych konsekwencji algorytmizacji, jej wpływu na przemysły medialne, mechanizmy prezentowania treści, a także zagadnienia związane z robot journalism, czy rolą nie-ludzkich aktorów w życiu społecznym.

Panel 4 Big data i dziennikarstwo danych (data journalism) a wyzwania współczesnego medioznawstwa w Polsce i na świecie poświęcony będzie dziennikarstwu danych (data journalism). Panel ma na celu ukazanie nowych metod zbierania informacji i tworzenia dużych baz danych (Big Data) przez dziennikarzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i QDA (Qualitative Data Analysis) w badaniu jakościowym (qualitative research), zwłaszcza w zakresie ujawniania i wywoływania informacji z Big Data ważnych z punktu widzenia opinii publicznej, jak „szum w trawie” (informacje w ogonach statystycznych), preferencje, analiza sentymentu, frekwencyjność itd. Do panelu zapraszamy dziennikarzy, językoznawców, politologów, ekonomistów, lingwistów a także historyków i wszystkich tych, dla których analizy Big Data na potrzeby dziennikarskie i dziennikarskie analizy Big Data w zakresie brokeringu informacji są ważne i przydatne.

Panel 5 Marketing mediów – marketing produktów medialnych. Od  analogowych narzędzi do zdigitalizowanego środowiska będzie poświęcony marketingowi mediów i produktów medialnych. Czekamy na wystąpienia dotyczące strategii i kanałów promocji mediów.

Panel 1

Kapitał zagraniczny w polskich mediach

Panel 2

Prawne aspekty funkcjonowania mediów

Panel 3

Media. Władza. Algorytmy

Panel 4

Big data i dziennikarstwo danych

Panel 5

Marketing mediów – marketing produktów medialnych

Patronat naukowy

Partnerzy medialni

  Kontakt

  Sekretarz konferencji

  Małgorzata Chęcińska-Głazik

  tel. +48 12 664 55 33
  pon-pt 8:00-16:00

  sprawy finansowe

  Anna Harnik

  tel. +48 12 664 55 29
  pon-pt 7:30-15:30

  Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

  dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

  tel. +48 512 446 405

  EMAIL

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej