Konferencja jubileuszowa

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

25-26.10.2018 KRAKÓW

SESJA 3

MEDIA I KULTURA

Tematem przewodnim sesji są obserwowane wielopłaszczyznowe zmiany zachodzące w obszarze dziennikarstwa, mediów i kultury. 

Panel 1 Literatura a dziennikarstwo. Gatunki dziennikarskie w XX i XXI wieku: ewolucja czy rewolucja? dotyczyć będzie związków literatury i dziennikarstwa oraz gatunków dziennikarskich. Obserwowane już od XVIII stulecia wielopłaszczyznowe powiązania pomiędzy dziennikarstwem a literaturą ewoluowały na przestrzeni kolejnych epok. Chcielibyśmy zastanowić się nad charakterem, konsekwencjami oraz uwarunkowaniami tych przemian. Rozważania te usytuowane będą w kontekście szerszego oddziaływania na siebie form medialnych i artystycznych, na styku których powstają z jednej strony różnorodne dzieła sztuki mediów (net art, twitteratura), z drugiej zaś inspirowane językiem sztuki dziennikarskie przekazy transmedialne (intermedialny reportaż). Niniejszy panel poświęcony będzie także omówieniu najważniejszych przekształceń, obserwowanych współcześnie na gruncie genologii dziennikarskiej.

Panel 2 Radio i telewizja dziś. Zmiany na rynku mediów dotyczyć będzie zmian, jakie dokonały się w systemach medialnych naszego regionu, współczesnemu obliczu radia i telewizji w Polsce, a także nowym zjawiskom dotyczącym ich odbioru.

Panel 3 Telewizja na rozdrożu. Między prymitywną rozrywką i produkcją jakościową poświęcony będzie szczególnej sytuacji telewizji. Digitalizacja, globalizacja i konwergencja wyraźnie wpłynęły i wpływają na przemiany telewizji jako producenta znaczeń. W produkcji telewizyjnej sąsiadują ze sobą niskobudżetowe produkcje i tzw. trash tv - oraz produkcja o wysokiej jakości artystycznej i konceptualnej, której najbardziej wyrazistym przykładem są tak zwane neoseriale. Jednocześnie stacje telewizyjne tracą monopol na tworzenie programów telewizyjnych, zaś wokół jakościowych treści powstaje nowy model odbioru telewizji, zakładający partycypację odbiorców w kształtowaniu przekazu. Czy telewizja nieodwracalnie rozpada się ma prymitywną rozrywkę dla mas i obszar treści o wysokiej jakości, zarezerwowany dla nielicznych?

Tematem panelu 4 Nowe media, konwergencja i kultura partycypacji będą procesy użytkowania mediów w sytuacji konwergencji i rodzącego się partycypacyjnego modelu odbioru. W centrum naszych rozważań znajdą się media interaktywne, jako obszar kreatywności i inicjatywy użytkowników. Chcemy rozmawiać o twórczości oddolnej, procesach społecznych, które się wokół niej kształtują, kolektywnym wytwarzaniu wiedzy i narracji transmedialnych oraz o rewolucji w relacjach nadawczo-odbiorczych, jaką przyniosły media interaktywne.

Panel 5 Media w komunikacji interkulturowej podejmie tematykę roli mediów w komunikacji interkulturowej, zarówno w kontekście wizerunku i sposobu obrazowania różnych kultur w mediach, jak i mediów mniejszościowych, czy wreszcie medialnej dyplomacji.

Program szczegółowy

czwartek, 25.10, 17:15

Prowadzący: dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof.UJ
Dyskutant: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Panel 1. Literatura a dziennikarstwo. Gatunki dziennikarskie w XX i XXI wieku: ewolucja czy rewolucja?

 1. Polskie czasopisma literackie w Internecie - dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

  dr hab. Evelina Kristanova , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 2. Ksiądz na manowcach? Obraz księdza w polskim reportażu literackim w XXI wieku w Polsce na wybranych przykładach książek reportażowych

  mgr Łukasz Wojtusik, Uniwersytet Jagielloński

 3. Gatunki dziennikarskie w prasie muzycznej (rock, jazz) w latach 70. XX w. jako sygnał głębszych przekształceń genologicznych w segmencie

  dr Artur Mariusz Trudzik, Uniwersytet Szczeciński

 4. Follow Our Stories! Zawartość efemeryczna jako przestrzeń dla nowych gatunków dziennikarskich

  dr Krzysztof Flasinski, Uniwersytet Szczeciński

 5. Od towaru do usługi, czyli o współczesnych gatunkach (dziennikarskich) w internecie

  dr Łukasz Paweł Goniak, bez afiliacji

piątek, 26.10, 09:00

Prowadzący: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia
Dyskutant: prof. dr hab. Janusz Adamowski

Panel 2. Radio i telewizja dziś. Zmiany na rynku mediów

 1. Systemy medialne w Europie Środkowo-wschodniej 30 lat po upadku komunizmu

  prof. dr. hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, Uniwersytet Wrocławski

 2. Cyfryzacja telewizji i radia w Polsce - przebieg procesu i skutki społeczne

  prof. dr. hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Zobacz to w radiu - multimedialny renesans radia

  prof. ucz. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 4. Audycje preferowane- misja i misyjność radia

  dr Anna Musialik-Chmiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 5. Preferencje i rytuały odbioru telewizji tradycyjnej i interaktywnej (WebTV) wśród podkarpackich licealistów

  dr Jarosław Kinal, Uniwersytet Rzeszowski

piątek, 26.10, 13:30

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ
Dyskutant: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIZ

Panel 3. Nowe media, konwergencja i kultura partycypacji

 1. Zmiany w relacjach nadawczo-odbiorczych: przejaw transgresji czy regresu społeczno-kulturowego?

  prof. ucz. Małgorzata Gruchoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 2. Technologie medialne i komunikowanie interaktywne – kluczowe pojęcia w badaniach nad mediatyzacją życia codziennego

  dr Katarzyna Kopecka-Piech, Uniwersytet Wrocławski

 3. TWÓRCZOŚĆ ODDOLNA INTERNAUTÓW JAKO FORMA PARTYCYPACYJNEGO UDZIAŁU W DYSKURSIE POLITYCZNYM W SIECI

  mgr Rafał Wietoszko, Uniwersytet Jagielloński

 4. Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii – przypadek Ghouta Media Center

  dr Agnieszka Całek, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 5. Społeczności sieciowe, jako przejaw inkluzywnej kultury uczestnictwa w protestach politycznych

  dr Grażyna Piechota, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

piątek, 26.10, 15:30

Prowadzący: dr Lucyna Słupek
Dyskutant: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Panel 4. MEDIA W KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ

 1. Mediatyzacja etniczności

  dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski

 2. Ekstremizm w mediach - program badawczy monitoringu prasy w Księstwie Liechtensteinu (2010-2016)

  prof. ucz. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 3. Polonijne media społecznościowe w Niemczech

  mgr Anna Huth, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

 4. Dyplomacja cyfrowa głów państw Unii Europejskiej

  mgr Katarzyna Gad, Uniwersytet Jagielloński

 5. Media społecznościowe jako środowisko komunikacji osób przewlekle chorych

  dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Patronat naukowy

Partner edukacyjny

Willa Decjusza

Partnerzy wydarzenia

Willa Decjusza
Bankowcy dla Edukacji

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 8:00-16:00

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

tel. +48 512 446 405

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej