Konferencja jubileuszowa

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

25-26.10.2018 KRAKÓW

SESJA 1

MEDIA I SFERA PUBLICZNA

Myślą przewodnią sesji i wchodzących w jej skład paneli tematycznych jest możliwie szerokie przedstawienia tematu sfery publicznej z perspektywy medioznawczej.

W ujęciu klasycznym sfera publiczna to przestrzeń, w której realizuje się wspólna debata, w której dyskutuje się wspólne sprawy, często za pośrednictwem i na forum mediów. Taka sfera w wymiarze krajowym istnieje w każdym ustroju politycznym, jednak zainteresowanie tym wspólnym światem zdaje się słabnąć. Badacze w wielu krajach obserwują zjawisko, które opisywane jest jako fragmentaryzacja, dekompozycja sfery publicznej, co niesie z sobą określone konsekwencje nie tylko w skali lokalnej. Jaką rolę pełnią w tym procesie media i dziennikarze? Jak problem fragmentaryczności, niedookreśloności, hybrydowości stale zmieniającego się środowiska komunikacyjnego wpływa na kondycję sfery publicznej?

Sesja składać się będzie z trzech paneli dyskusyjnych: media a opinia publiczna (P1), media a europejska sfera publiczna (P2) oraz rola mediów i dziennikarzy w kształtowaniu sfery publicznej (P3). Interesują nas wystąpienia dotyczące znaczenia mediów w procesie kształtowania opinii publicznej, a także roli mediów i dziennikarzy w kształtowaniu sfery publicznej, tak w wymiarze krajowym, jak i europejskim.

Program szczegółowy

czwartek, 25.10, 17:15 , SALA 0.101

Prowadzący: prof. dr hab. T. Sasińska-Klas
Dyskutant: dr hab. Robert Szwed, prof KUL

Panel 1. Media a opinia publiczna

 1. Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej

  prof. ucz. Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski

 2. Medialna stronniczość polityczna: w poszukiwaniu konceptualizacji

  dr Rafał Klepka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 3. "SZKALUJĄ PATRIOTÓW, GARDZĄ POLAKAMI". POPULISTYCZNY WYMIAR BELEK W PROGRAMACH INFORMACYJNYCH.

  dr Marcin Piechocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  oraz dr Jacek Wyszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 4. Kto mówi?

  dr Krzysztof Piróg, Uniwersytet Rzeszowski

 5. Rola mediów w upamiętnianiu przeszłości

  dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

piątek, 26.10, 09:00 , SALA 0.101

Prowadzący: dr hab. A. Szymańska
Dyskutant: dr hab. Jacek H. Kołodziej

Panel 2. Media a europejska sfera publiczna

 1. Monitoring wolności mediów w Europie: cechy, zakres, efekty

  prof. ucz. Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski

 2. Pluralizm mediów a media środowiskowe w Unii Europejskiej i Polsce

  dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
  oraz mgr Magdalena Wilk, Uniwersytet Jagielloński

 3. Obraz Europy w polskich mediach

  dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski
  oraz dr Justyna Arendarska, Uniwersytet Wrocławski

 4. Euroentuzjaści i eurosceptycy? Polscy dziennikarze o swoim stosunku do Europy

  Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, Uniwersytet Jagielloński

 5. Przemiany polskiej codziennej prasy regionalnej na przykładzie Podkarpacia

  dr Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski

piątek, 26.10, 11:00 , SALA 0.101

Prowadzący: dr Magdalena Hodalska
Dyskutant: prof. dr hab. Ewa Nowińska

Panel 3. Rola mediów i dziennikarzy w kształtowaniu sfery publicznej

 1. Rola mediów w komunikowaniu politycznym w ocenie polskich elit partyjnych. Wyniki badań empirycznych

  dr Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  oraz dr hab. Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski

 2. Ręka rękę myje? O wzajemnych relacjach mediów i polityki w dziennikarstwie opinii

  dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  oraz dr Katarzyna Brzoza, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Patrycja Szostok, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 3. POLSCY i NIEMIECCY DZIENNIKARZE O ROLI MEDIÓW W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM

  dr hab. Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński

 4. Udział mediów w kształtowaniu sfery publicznej w Rosji

  dr Izabela M. Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski

 5. Kompetencja komunikacyjna i kompetencja etyczna jako must have dziennikarza

  dr Małgorzata Laskowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  oraz ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Patronat naukowy

Partner edukacyjny

Willa Decjusza

Partnerzy wydarzenia

Willa Decjusza
Bankowcy dla Edukacji

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 8:00-16:00

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

tel. +48 512 446 405

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej